დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი
12
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი. ზომა: სიგრძე - 12სმ, სიგანე - 7სმ. მასალა: მეტალი
10
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, მუქი ვერცხლისფერი. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი
12
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 8სმ. მასალა: ხე და მეტალი
7
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ვერცხლისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 39სმ, სიგანე - 20სმ. მასალა: ხე და მეტალი
28
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, სპილენძისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 21სმ, სიგანე - 11.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
17
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ვერცხლისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 29სმ, სიგანე - 15.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
20
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 23სმ, სიგანე - 13სმ. მასალა: მეტალი
25
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 12სმ, სიგანე - 7სმ. მასალა: მეტალი
10
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ვერცხლისფერი. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი
12
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, სპილენძისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 29სმ, სიგანე - 15.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
20
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 7.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
12.5
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ვერცხლისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 21სმ, სიგანე - 11.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
17
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 29სმ, სიგანე - 15.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
20
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 39სმ, სიგანე - 20სმ. მასალა: ხე და მეტალი
28
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, ოქროსფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 21სმ, სიგანე - 11.5სმ. მასალა: ხე და მეტალი
17
დასაკიდი ჯვარი
ჩამოსაკიდი ჯვარი, სპილენძისფერი ჯვარცმით. ზომა: სიგრძე - 39სმ, სიგანე - 20სმ. მასალა: ხე და მეტალი
28