ნახშირი სწრაფად აალებადი პატარა ზომის
ნახშირი სწრაფად აალებადი პატარა ზომის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი შეკვრის. შეკვრაში 10 ცალია.
0.4
ნახშირი სწრაფად აალებადი საშუალო ზომის
ნახშირი სწრაფად აალებადი საშუალო ზომის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი შეკვრის. შეკვრაში 6 ცალია.
0.4
ნახშირი სწრაფად აალებადი წირვის
ნახშირი სწრაფად აალებადი წირვის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი შეკვრის. შეკვრაში 6 ცალია.
2.5
ნახშირი სწრაფად აალებადი პატარა ზომის
ნახშირი სწრაფად აალებადი პატარა ზომის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი ყუთის. ყუთში 10 შეკვრაა. შეკვრაში 10 ცალია.
4
ნახშირი სწრაფად აალებადი საშუალო ზომის
ნახშირი სწრაფად აალებადი საშუალო ზომის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი ყუთის. ყუთში 20 შეკვრაა. შეკვრაში 6 ცალია.
8
ნახშირი სწრაფად აალებადი წირვის
ნახშირი სწრაფად აალებადი წირვის. ზომა: დიამეტრი - , სიმაღლე - . ფასი არის ერთი ყუთის. ყუთში 8 შეკვრაა. შეკვრაში 6 ცალია.
20