საცეცხლური
საცეცხლური ლითონის, ხის სახელურით. ზომა: სიმაღლე - 4სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: ლითონი ხის სახელურით.
2
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 76სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 31სმ, სიგანე - 13სმ. მასალა: მეტალი.
250
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 68სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 27სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
170
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 64სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
1072
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 18სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი.
150
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 61სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 21სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
88
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 19სმ, სიგანე - 7სმ. მასალა: მეტალი.
100
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 62სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 21სმ, სიგანე - 8სმ. მასალა: მეტალი.
182
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
160
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 64სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 17სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი.
150
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 61სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 21სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
95
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 24სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
135
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
145
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 66სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 26სმ, სიგანე - 12სმ. მასალა: მეტალი.
230
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 18სმ, სიგანე - 8სმ. მასალა: მეტალი.
112
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 23სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
120
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 66სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 26სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
230
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 67სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
160
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 64სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
190
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 24სმ, სიგანე - 11სმ. მასალა: მეტალი.
138
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 18სმ, სიგანე - 9სმ. მასალა: მეტალი.
140
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 23სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
125
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 65სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 25სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
170
საცეცხლური მღვდლის
მღვდლის საცეცხლური. ზომა: სიგრძე ჯაჭვიანათ - 63სმ, სიგრძე ჯაჭვის გარეშე - 26სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი.
160