ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 4,5სმ, დიამეტრი - 5,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
25.5
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
12
ზარი
ზარი პატარა.   მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
10
ზარი
ზარი პატარა.   მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
14
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 13სმ, დიამეტრი - 15სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
70
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
8
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
8
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 12,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
52
ზარი
ზარი საშუალო ზმის. ზომა: სიგრძე - 9სმ, დიამეტრი - 11სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
35
ზარი
ზარი საშუალო ზმის. ზომა: სიგრძე - 17,5სმ, დიამეტრი - 24,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
320
ზარი
ზარი საშუალო ზმის. ზომა: სიგრძე - 14,5სმ, დიამეტრი - 20სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
150
ზარი ტაძრის 60კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 60კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
3600
ზარი ტაძრის 6კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 6კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
396
ზარი ტაძრის 50კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 50კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
3000
ზარი ტაძრის 100კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 100კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
6000
ზარი ტაძრის 30კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 30კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
1800
ზარი ტაძრის 12კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 12კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
792
ზარი ტაძრის 80კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 80კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
4800
ზარი ტაძრის 40კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 40კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
2400
ზარი ტაძრის 70კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 70კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
4200
ზარი ტაძრის 20კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 20კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
1320
ზარი ტაძრის 90კგ
ტაძრის ზარი, ეკლესიის ზარი. ზომებს მალე მივუთითებთ! წონა: 90კგ. ზომა: სიგრძე - სმ, დიამეტრი - სმ. ამ ზარის შეძენამდე აუცილებელია მარაგის და მიწოდების პირობების გადამოწმება! სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
5400