წმ. პანტელეიმონი მოოქროვილი ხატი
წმინდა პანტელეიმონი, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
წმ. ნიკოლოზი მოოქროვილი ხატი
წმინდა ნიკოლოზი, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
წმ. გიორგი მოოქროვილი ხატი
წმინდა გიორგი, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. წმ. გიორგის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ" იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
წმ. ოჯახი მოოქროვილი ხატი
წმინდა ოჯახი, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
ვედრება ღვთისმშობელი
ღვთისმშობელი ვადრება, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
ბეთლემის ღვთისმშობელი
ღვთისმშობელი ბეთლემის, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
ყაზანის ღვთისმშობელი
ღვთისმშობელი ყაზანის, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
იერუსალიმის ღვთისმშობელი
ღვთისმშობელი იერუსალიმის, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
უფალი იესო ქრისტე მოოქროვილი ხატი
უფალი იესო ქრისტე, მოოქროვილი და მოვერცხლილი ხატი. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ზომა: სიგრძე - 11სმ, სიგანე - 9სმ. იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
18
ღვთისმშობელი ივერიის მოოქროვილი ხატი
ღვთისმშობელი ივერიის. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ჩარჩოს ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 14სმ. *ჩარჩოს ფერი შეიძლება განსხვავდებოდეს სურათზე ნაჩვენებისგან!   იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
20
უფალი იესო ქრისტე მოოქროვილი ხატი
უფალი იესო ქრისტე. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ჩარჩოს ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 14სმ. *ჩარჩოს ფერი შეიძლება განსხვავდებოდეს სურათზე ნაჩვენებისგან!   იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
20
ღვთისმშობელი ვლადიმირის მოოქროვილი ხატი
ღვთისმშობელი ვლადიმირის. ხატი: ჭედური, მოოქროვილი და მოვერცხლილი. ჩარჩოს ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 14სმ. *ჩარჩოს ფერი შეიძლება განსხვავდებოდეს სურათზე ნაჩვენებისგან!   იგივე ზომის სხვა ხატები: "ნახეთ აქ"
20