alilo
წმ. იოაკიმე და ანა, მინანქარი
წმინდა იოაკიმე და ანა, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700
850
ჯვარცმა უფლისა იესო ქრისტესი, მინანქარი
ჯვარცმა უფლისა იესო ქრისტესი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გა
4000
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
720
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
850
ბზობა, მინანქარი
ბზობა, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრადუსზე, ჩ
1350
წმ. ნინო, მინანქარი
წმინდა ნინო, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრადუ
720
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. ფასს მალე მივუთითებთ! მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით,
0
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
700
ღვთისმშობელი, მინანქარი
ღვთისმშობელი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრად
1400
წმ. მამა გაბრიელი, მინანქარი
წმინდა მამა გაბრიელ სალოსი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარ
1350
ღვთისმშობლის მიძინება, მინანქარი
ღვთისმშობლის მიძინება, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700
1500
წმ. სერაფიმ საროველი, მინანქარი
წმინდა სერაფიმე საროველი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი
420
ხელთუქმნელი უფალი იესო ქრისტე, მინანქარი
ხელთუქმნელი უფალი იესო ქრისტე, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გ
750
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
2600
წმ. ილია წინასწარმეტყველი, მინანქარი
წმინდა ილია წინასწარმეტყველი, მინანქრის. ფასს მალე მივუთითებთ! მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერც
0
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
680
უფალი იესო ქრისტე, მინანქარი
უფალი იესო ქრისტე, ღვთისმშობელი და იოანე ნათლისმცემელი. მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქ
1800
შობა, მინანქარი
შობა, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრადუსზე, ჩა
1200
წმ. ნიკოლოზი, მინანქარი
წმინდა ნიკოლოზი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გ
720
წმ. თამარი, მინანქარი
წმინდა თამარ მეფე, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800
720
წმ. გიორგი, მინანქარი
წმინდა გიორგი, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გრა
700
უფალი იესო ქრისტე, მინანქარი
უფალი იესო ქრისტე, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 70
800
წმ. ეკატერინე, მინანქარი
წმინდა ეკატერინე, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800
1200
ნათლისღება, მინანქარი
ნათლისღება, მინანქრის. მასალა: ტიხრული მინანქარი, ვერცხლის ტიხრებით, გამომწვარი 700-800 გ
1000