ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
10
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 12,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
45
ზარი
ზარი საშუალო ზმის. ზომა: სიგრძე - 9სმ, დიამეტრი - 11სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
30
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 7,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
22
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 4,5სმ, დიამეტრი - 5,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
12
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 13სმ, დიამეტრი - 15სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
60
ზარი
ზარი დიდი ზომის. ზომა: სიგრძე - 17,5სმ, დიამეტრი - 24,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
280
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
7
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
7
ზარი
ზარი დიდი ზომის. ზომა: სიგრძე - 14,5სმ, დიამეტრი - 20სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
130
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 3,5სმ, დიამეტრი - 4სმ. მასალა: მეტალი. სხვა ზარები: "ნახეთ აქ"
8