ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი.
7
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 4,5სმ. მასალა: მეტალი.
7
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 3,5სმ, დიამეტრი - 4სმ. მასალა: მეტალი.
8
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 5სმ. მასალა: მეტალი.
10
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 4,5სმ, დიამეტრი - 5,5სმ. მასალა: მეტალი.
12
ზარი
ზარი პატარა. ზომა: სიგრძე - 7სმ, დიამეტრი - 7,5სმ. მასალა: მეტალი.
22
ზარი
ზარი საშუალო ზმის. ზომა: სიგრძე - 9სმ, დიამეტრი - 11სმ. მასალა: მეტალი.
30
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 10სმ, დიამეტრი - 12,5სმ. მასალა: მეტალი.
45
ზარი
ზარი საშუალო ზომის. ზომა: სიგრძე - 13სმ, დიამეტრი - 15სმ. მასალა: მეტალი.
60