კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 32სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი
33
კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 7,5სმ. მასალა: მეტალი
11
კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 20სმ, სიგანე - 8,5სმ. მასალა: მეტალი
13
კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ვერცხლისფერი. ზომა: სიგრძე - 32სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი
33
კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 13სმ, სიგანე - 7სმ. მასალა: მეტალი
11
კანდელის საკიდი კრონშტეინი
კანდელის ჩამოსაკიდი კრონშტეინი, ოქროსფერი. ზომა: სიგრძე - 32სმ, სიგანე - 10სმ. მასალა: მეტალი
33