კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 32სმ, დიამეტრი - 1სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
1.3
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 41სმ, დიამეტრი - 1,8სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
3.8
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 49სმ, დიამეტრი - 2,2სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
7.5
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 30სმ, დიამეტრი - 1,4სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
2
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 31სმ, დიამეტრი - 1,6სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
2.5
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი
კელაპტარი ცვილის (თაფლის) სანთელი. ზომა: სიგრძე - 45სმ, დიამეტრი - 2სმ. მასალა: ცვილი (თაფლი).
5.8