ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვადასხვა გამოცემები

ფსალმუნი და ლოცვანი, წიგნი
ფსალმუნი და ლოცვანი. ყდის ტიპი: მაგარი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 15სმ, სიგანე - 11სმ. ყდაზე შეიძლება სხვა ხატი იყოს გამოსახული!   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ"
5
ფსალმუნი და ლოცვანი (მსხვილი შრიფტით), წიგნი
ფსალმუნი და ლოცვანი (მსხვილი შრიფტით). ყდის ტიპი: მაგარი. გვერდების რ-ბა: - 440. ზომა: სიგრძე - 21სმ, სიგანე - 15სმ.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ"
10
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია ღვთისმშობელი ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
80
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია უფალი  ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
92
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოვერცხლილი და მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია უფალი  ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
87
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია უფალი  ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
80
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოვერცხლილი და მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია ღვთისმშობელი ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
87
ლოცვანი და ფსალმუნნი მოოქროვილ ყდაში, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნი მოოქროვილ ყდაში. ყდის ტიპი: მოჭედილი, მოოქროვილი. გვერდების რ-ბა: - 592. ზომა: სიგრძე - 16სმ, სიგანე - 12სმ. წიგნის წინა ყდაზე გამოსახულია ღვთისმშობელი ხოლო უკანა ყდაზე ჯვარი.   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ" სხვა მოჭედილი წიგნები: "ნახეთ აქ"
92
ლოცვანი და ფსალმუნნი მიცვალებულთათვის, წიგნი
ლოცვანი და ფსალმუნნი მიცვალებულთათვის ყდის ტიპი: რბილი. გვერდების რ-ბა: - 272. ზომა: სიგრძე - 14სმ, სიგანე - 10სმ.
2.5
ლოცვანი და ფსალმუნნი (სრული კრებული), წიგნი
ფსალმუნი და ლოცვანი (სრული კრებული). ყდის ტიპი: მაგარი. გვერდების რ-ბა: - 720. ზომა: სიგრძე - 17სმ, სიგანე - 13სმ. ყდაზე შეიძლება სხვა ხატი იყოს გამოსახული!   ფსალმუნნი და ლოცვანის სხვა გამოცემები: "ნახეთ აქ"
9